ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Spletna stran

Opis projekta

Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo zasnovali spletno mesto, ki na sodoben način predstavlja razvejano delovanje zavoda skozi dejavnosti, ki jih pokriva. V ospredje smo postavili izvedene projekte – primere dobrih praks, s katerimi želimo prebivalcem Slovenije približati kulturno dediščino, jih seznaniti z njihovo bogato vsebino in doseči, da bi kulturna dediščina postala del njihovega življenjskega vsakdana.

Ciljne skupine

Lastniki kulturne dediščine
Splošna, strokovna in interna javnost, mediji

Nagrade

CSS Design Awards 2016 – Special Kudos

Design Nominees 2016 - Site of the Day

WEBSi - spletni prvaki  2016, 2. mesto

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Glavne aktivnosti

Spletno stran smo očistili in v menijsko strukturo postavili zgolj informacije, ki so ključnega pomena za posamezno ciljno skupino. Uporabnike ves čas vodimo skozi dejavnosti, ki jih Zavod za varovanje kulturne dediščine izvaja, in jim na razumljiv način predstavljamo posamezna področja, dopolnjena s primeri dobrih praks.

Enotna uporabniška izkušnja

Skrbimo za to, da bi razumeli uporabnika in njegove potrebe, ter spodbujamo zavedanje o kulturni dediščini Slovenije. Pomembna ciljna skupina, ki išče informacije na spletni strani, so lastniki kulturne dediščine, zato smo zanje pripravili poseben razdelek, ki vsebuje vse potrebne informacije o ravnanju s kulturno dediščino. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Rešitve, ki prinašajo rezultate

Z očiščeno vsebino, prilagojeno uporabniku, in s slikovnim materialom predstavljamo uporabnikom na enostaven način vlogo, ki jo ima zavod pri ohranjanju kulturne dediščine.

Z izdelano strategijo spletnega nastopa se je v enem letu povečalo število obiskovalcev kar za 614 %, od tega je 76 % več novih obiskovalcev, uporabniki pa si v povprečju ogledajo 315 % več strani, stopnja zapustnosti je za 59 % nižja.

V okviru mednarodne natečajne platforme CSS Design Awards je bila spletna stran nagrajena z nazivom Special Kudos, na Design Nominees s Site of the Day, na WEBSi – spletni prvaki 2016 pa je zasedla 2. mesto v kategoriji nevladne in javne organizacije.

CSS Design awards

x1

Design Nominees

x1

WEBSi - spletni prvaki  2016

x1

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.