ZA ZNANJE

Partner

BIOTEHNIČNI CENTER LJUBLJANA, FILOZOFSKA FAKULTETA, PEDAGOŠKA FAKULTETA, VETERINARSKA FAKULTETA

Rezultati govorijo zase

Vidna posodobitev nastopa

20+

mednarodnih in slovenskih nagrad

Napredne rešitve z integracijami zalednih sistemov fakultet

9

rešitev s pravimi rezultati

Filozofska fakulteta

Filozofska fakulteta v Ljubljani, ki velja za najstarejšo in največjo humanistično ter družboslovno fakulteto v državi, nam je zaupala prenovo spletnega nastopa.

Cilj je predstaviti delovanje fakultete na enotni platfomi. Ta pokriva 31 znanstvenih področij in je razdeljena v 21 oddelkov, ki so do sedaj večinoma komunicirali prek lastnih spletnih strani. Glavni izziv je bil tako združiti velikost fakultete in heterogenost posameznih oddelkov na enotni platformi z enotno uporabniško izkušnjo.

Zagotovili smo enotno uporabniško izkušnjo s številnimi integracijami z zalednimi sistemi ain žurnimi informacijami o študiju v realnem času, s čimer je postalo spletno mesto glavno komunikacijsko orodje za ciljne skupine. 

Z vidika Filozofske fakultete v Ljubljani tovrstni pristop prinaša poenoten komunikacijski in vizualni stil, predvsem pa drastični prihranek investicije v primerjavi s samostojnim nastopom posameznih oddelkov.

Fakulteta za elektrotehniko

Zakaj so si spletne strani fakultet tako podobne, če pa nagovarjajo zelo različne ciljne skupine?

Na Fakulteti za elektrotehniko smo stopili iz povprečja in se posvetili primarni ciljni skupini. Ozrli smo se v nišni segment generacije Z ter raziskali, kaj išče, kaj jo navdušuje, kaj jo pritegne ... In si upali …

Z drzno grafično podobo smo nagovorili primarno ciljno skupino v digitalnem »geek« okolju (računalniške igrice, SC-FI, VR, Discord ipd.), kjer ta preživi največ časa, in tako že ob vstopu presenetili ter vzbudili občutek domačnosti. Ob tem nismo zanemarili sekundarnih ciljnih skupin, ki so vse dobile svoj prostor.

Korak dlje smo naredili s prilagojenimi poimenovanji glavnih vsebinskih sklopov, kot so LVLUP na FE (»Level up na FE«), ki pomeni Študij na FE in IRL (»In real life«), kar ponazarja Življenje na FE, ki ciljni skupini subtilno sporočajo, da jih razumemo in da je FE prava izbira zanje.

Sledili smo tudi tehničnim pričakovanjem, zato smo posebno pozornost namenili hitrosti delovanja spletne strani in dosegli izjemno odzivnost 1,26 sek, kar povprečnemu obiskovalcu ne pomeni veliko, ciljno skupino pa navduši.

V duhu drznega komuniciranja smo izvedli tudi oglaševalsko kampanjo, ki je učinkovito zajela ciljno skupino.

Upali smo si in s tem učinkovito dosegli ciljno skupino. Se ji približali. Se ji primerno predstavili. Predvsem pa razbili mit, da je študij elektrotehnike namenjen samo »štromarjem«.

Veterinarska fakulteta

Veterinarska fakulteta nam je zaupala prenovo spletne platforme, katere cilj je bilo enakovredno predstaviti različne dejavnosti, ki delujejo pod okriljem inštitucije in pozicionirati fakulteto kot izvajalca kliničnih ter diagnostičnih storitev.

Spletna stran s sodobno predstavitvijo, katere navdih je bogat svet narave, nagovarja zelo različne ciljne skupine na dokaj netipičen način tovrstnih inštitucij, ki je prepleten s subtilnimi efekti, s tem pa vzbuja zanimanje do takšnega nivoja, da se uporabnik prepusti intuitivnemu raziskovanju spletne strani. Ko uporabnik izbere področje zanimanja, ga ta strateško vodi do segmentov v interesu potreb in ponudbe fakultete.

Rezultat so številni nadpovprečni kazalci, med drugim drastičen porast obiska in pregledovanja vsebin ter ugleda blagovne znamke, ki je s prenovo leta 2018 dokazala, da zna slediti zadnjim trendom spletnega komuniciranja. 

Z vidika uporabniške izkušnje, grafične podobe in programiranja je prejela več mednarodnih nadgrad, v Sloveniji pa je imenovana kot najboljša spletna stran leta (Diggit 2019), z več drugimi nagradami pa kot presežek spletne komunikacije.
 

Pedagoška fakulteta

Spletna stran Pedagoške fakultete v Ljubljani na sodoben in svež način predstavlja širino pedagoškega poklica, ki ga pridobi diplomant ter predstavlja možnosti za delo oz. napredovanje, saj želi po eni strani privabiti najboljše študente, ki se odločajo med strokovnimi fakultetami in pedagoško usmeritvijo in po drugi tiste, ki se želijo preusmeriti v pedagoško smer (prepis).

Pomen, ki ga ima Pedagoška fakulteta pri ustvarjanju bodočega pedagoškega kadra, ponazarja animacija na vstopni strani, ki se odziva na premikanje miške skozi tri različne podobe (možgani, žarnica in krog), ki ponazarjajo univerzum.

Spletno stran v povprečju obišče več kot 70 % mobilnih uporabnikov, zato je uporabniška izkušnja prilagojena slednjim; z enostavno navigacijo, iskalnikom in pregledno vsebinsko postavitvijo, ki jo bogatijo lastne fotografije. Zaradi vedenjskih značilnosti mobilnih uporabnikov so na mobilni strani umaknjene določene animacije, ki bi ovirale hitrost dostopa do informacij.

Napredek z vidika spletne pojavnosti je bil izjemen (premik od filozofije prikaza stavbe k sporočanju dodane vrednosti, ki jo prinašajo ljudje), odzivi ciljne skupine nadpovprečni, vsi ostali kazalci pa kažejo odlično izpolnjevanje kriterijev nadpovprečne uporabniške izkušnje.

Biotehnični center Ljubljana

Od okorele šolske komunikacije smo želeli narediti premik k sodobni platformi, ki podarja številne možnosti izobraževanja, predvsem praktičnega. In to predvsem prek dodane vrednosti praktičnega usposabljanja, predstavljene na način, ki je prilagojen mladim, zato smo vključili veliko slikovnega gradiva in integrirali Instagram (kar je bilo v času objave inovativno).

Tog šolski nastop smo nadgradili z učinkovitim komuniciranjem njihovih zunanjih dejavnosti, ki so namenjene širši javnosti. Oblikovali smo enostaven pregled dejavnosti in omogočili preprosto direktno prijavo nanje.

Dosegli smo hitrejši dostop do najrelevantnejših vsebin in obvestil za dijake, omogočili enostavnejše prijavljanje na programe za širšo množico in posledično povečali obisk uporabnikov spletne strani.

Moja izbira

Mojaizbira.si je unikatna iskalna platforma, ki na enem mestu ponuja vse informacije o poklicih in srednjih šolah, da nudi pomoč pri odločanju o karierni poti.

Uporabniška izkušnja je prilagojena ciljni skupini in izhaja iz dveh poti – mladostnik, ki se odloča na podlagi poklica, ki ga želi opravljati, ali pa na podlagi šole, na katero se želi vpisati.

Klasično pojavnost smo leta 2023 nadgradili še s sodobnimi orodji umetne inteligence in dodali igrive načine izobraževanja, da bo izbira poklicne poti še enostavnejša.

Nagrade

9xNETKO
4xWEBSI SPLETNI PRVAKI
3xDIGGIT
Best CSS
CSS reel
CSS light

Skupaj
ustvarimo
nekaj odličnega.

(ali pokličite: 01 620 3370)

Naslednji projekt

Kontakt

Izpolnite obrazec in nam na kratko opišite vaše želje. Predstavnik ENKIpe vas bo kmalu kontaktiral z odgovorom. Se slišimo!