T-2

Lastnik

T-2

Ime projekta

T-2

Opis projekta

Oblikovali smo spletno mesto, ki ciljne skupine skozi dovršeno uporabniško izkušnjo vodi do želenih informacij in vzpostavitve sodelovanja z družbo T-2.

Uporabnike, ki so v fazi raziskovanja produktov in storitev, po najbližji poti usmerjamo do optimalnega produkta, pri čemer dajemo na voljo različne poti, ki jih obiskovalec izbere glede na lastne preference.

Z infoportalom ponujamo zabavne in informativne vsebine uporabnikom, ki še niso v fazi aktivnega iskanja storitev, in jih tako »privabljamo« na spletno stran, vzpostavljamo večjo prepoznavnost blagovne znamke T-2 in nato s smiselno umeščenimi pozivi vodimo globje v odločevalski proces.

Glavne ciljne skupine

Zasebni uporabnik

Poslovni uporabniki 

Nagrade

NETKO finalist 2017

WEBSi - spletni prvak 2016 - 3. mesto

 

T-2

Glavne aktivnosti

Obiskovalca spodbujamo, da si sam oblikuje svoj paket, tako da ga prilagodi lastnim potrebam. Spletno mesto je prodajno usmerjeno in nosi vsebine tako za tiste uporabnike, ki že do podrobnosti poznajo ponudbo, kot one, ki se želijo dodatno informirati. Z drsniki ga subtilno povabimo v konfiguriranje produkta in ga z »že odprto« košarico oz. izbirnikom vabimo v zaključek naročila oz. nakup.

Enotna uporabniška izkušnja

Skupaj s podjetjem Red orbit smo oblikovali interaktivno platformo, ki je namenjena tako aktivaciji zasebnih kot poslovnih uporabnikov telekomunikacijskih storitev. Prek premišljenih in vsebinsko bogatih vsebinskih sklopov ter z bogatim slikovnim gradivom obiskovalce seznanimo s produkti in storitvami in jim omogočimo, da si jih z dodanim momentom sreče (dodali smo namreč drsnik, ki omogoča nastavitev sreče) prilagodijo po lastnih željah.

T-2
T-2
T-2

Rešitve, ki prinašajo rezultate

Beležimo izjemno pozitivne povratne informacije, tako na estetsko nadgradnjo, ki je bila narejena v duhu najnovejših oblikovalskih trendov, kot tudi na popolno uporabniško izkušnjo.

Izdelana strategija spletnega nastopa kaže na izrazito izboljšanje uporabniške izkušnje v vseh fazah nakupnega procesa z namenom dviga vklopov novih naročnikov preko spletne strani (cilj: 30-procentna rast, rezultat: 149-procentna rast). Močno tudi vpliva na dvig stopnje ključnih konverzij, predvsem pa poenostavlja pot od predstavitve produkta, ki je zelo kompleksen, k spletnemu naročilu (znižanje zapustne stopnje za 18,42 %); s premišljeno strategijo vsebin, ki odgovarjajo potrebam faze raziskovanja, pa dviguje povprečni čas seje za 19,25 %.

T-2

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.