GoGorenjska.com

Lastnik

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Ime projekta

GoGorenjska.com

Opis projekta

Spletna stran omogoča turističnim ponudnikom in turistom, da soustvarjajo in inovirajo pri ponudbi turističnih storitev na območju Gorenjske. Turistični ponudniki in turisti vnašajo svoje ponudbe oziroma doživetja ter poti, pri čemer lahko pri ustvarjanju uporabljajo že obstoječe vnose drugih sodelujočih na portalu. Tako prihaja do soustvarjanja novih in inovativnih turističnih poti, saj vse interesne skupine med seboj sodelujejo. Uporabnik vsebine lahko komentira, ocenjuje in deli na družbenih omrežjih ter tako poveča obisk na spletni strani.

Ciljne skupine

Lokalni ponudniki turističnih storitev

Turisti (domači in tuji) 

Nagrade

Zlata Diggit nagrada 2014/ Turizem 

Netko finalist 2013/ digitalni nastop državne in javne uprave 

Netko finalist 2013/ mediji in informativni projekti

GoGorenjska.com spletna platforma

Glavne aktivnosti

Glavni cilj spletne strani je ustvariti trajnostni portal na konceptu »živega laboratorija« kot realnega okolja, v katerem raziskovalci, razvijalci in končni uporabniki soustvarjajo nove proizvode ali storitve za trg. Konretni cilj Gogorenjska.com je, da tako uradni turistični ponudniki in turisti so-ustvarjajo vsebino in ponudbo turizma v gorenjski regiji. Vsebina projekta je tako usklajena z vsemi uporabniškimi skupinami: raziskovalci, turističnimi ponudniki in končnimi uporabniki – turisti. 

Enotna uporabniška izkušnja

Skrbimo, da razumemo uporabnika in ga integriramo v zgodbo blagovne znamke, pri čemer se prilagajamo različnim prikazovalnikom.

GoGorenjska.com spletna platforma
GoGorenjska.com spletna platforma
GoGorenjska.com spletna platforma
GoGorenjska.com spletna platforma

Rešitve, ki prinašajo rezultate

Projekt, nagrajen z Zlato Diggit nagrado in znakom Netko finalist, se ujema s strateško usmeritvijo fakultete, kot tudi s projektom CentraLab – Živi laboratorij za teritorialno inovativnost na področju centralne Evrope. Cilj projekta CentraLab je uporaba pristopa živega laboratorija za razreševanje različnih aktualnih politik, pomembnih za srednjeevropski regionalni razvoj.

Zlati Diggit 2014

x1

Netko finalist 2013

x2

GoGorenjska.com spletna platforma
GoGorenjska.com spletna stran

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.