eSvet

Lastnik

GEN energija

Ime projekta

eSvet

Opis projekta

S projektom eSvet skušamo problematiko in izzive energetske prihodnosti Slovenije, EU in sveta približati informacijskim in komunikacijskim potrebam ciljnih skupin, ki jim do nedavne objave portala v slovenskem jeziku ni bilo na voljo uporabniško prijazno, informacijsko bogato, strokovno kredibilno in tehnološko dovršeno spletno mesto o energiji/energetiki. eSvet ponuja strokovno utemeljene, vendar laični javnosti razumljive in z vsakdanjimi aktivnostmi povezane informacije o energiji in energetiki ter tako nevsiljivo skrbi za vzpostavitev energetske pismenosti. 

Ciljne skupine

Državljanke in državljani – porabniki električne energije 

Izobraževalne inštitucije

Širša strokovna javnost, ne/posredno povezana z energetiko

Nevladne organizacije in mediji 

Nagrade

eSvet.si spletna stran

Glavne aktivnosti

  1. Krepitev razumevanja temeljnih konceptov, povezanih z energetiko, in posledično spodbujanje odgovornega ter argumentiranega odločanja o oblikovanju energetske prihodnosti.
  2. Krepitev zanimanja za energijo in energetiko, ki temelji na energetski pismenosti.
  3. Povečanje zavedanja o današnjem in prihodnjem pomenu trajnostnih in obnovljivih virov energije za zanesljivo, varno, cenovno ugodno in nizkoogljično oskrbo z električno energijo.
  4. Predstavitev ključnih energetskih projektov in ukrepov za trajnostno energetsko prihodnost Slovenije.

Enotna uporabniška izkušnja

Za potrebe projekta smo razvili strategijo doseganja ciljnih javnosti. Izoblikovali smo celostno grafično podobo, sicer pa zgodbo združili v sklopu napredne spletne strani, ki deluje kot platforma vsebin o energiji/ energetiki, z velikim poudarkom na video in animiranih vsebinah. Skrbimo, da razumemo uporabnika in ga integriramo v sporočila, pri čemer se prilagajamo različnim prikazovalnikom. Spletna stran deluje v odzivni grafiki, a je uporabniška izkušnja zaradi videa in animacij optimalna na računalniškem zaslonu.

 


Oskrba z električno energijo prinaša tri ključne izzive: zanesljivost, nizkoogljičnost in stroškovna učinkovitost. Ker želimo te izzive predstaviti čim širši ciljni skupini, smo izdelali tudi spletno aplikacijo, s katero obiskovalca postavljamo v vlogo operaterja elektrarn, ki proizvajajo električno energijo iz različnih virov energije. Skozi simulacijo, v kateri mora zadovoljiti dnevnim potrebam po električni energiji (uporabljamo realne podatke o povpraševanju po električni energiji, obratovanju elektrarn, izpustih CO2, ceni itd. v Sloveniji), na praktičen in privlačen način ozaveščamo, kako posamezne odločitve vplivajo na zanesljivost in stroške oskrbe z električno energijo ter izpuste CO2, ki nastajajo pri njeni proizvodnji. 

eSvet.si spletna stran telefon
eSvet.si spletna stran telefon
eSvet.si spletna stran mobile

Rešitve, ki prinašajo rezultate

Spletno mesto je mednarodno nagrajeno s certifikatom Special Kudos (CSS Desing Awards). Zasnovali smo ga kot kombinacijo video, animiranih, slikovnih in vsebinskih komponent in tako k raziskovanju prepričali tudi tiste, ki jim tematika ni v prvem planu zanimanja. Obiskovalca vodimo po svetovih energije, kjer sicer strokovne tematike predstavljamo v uporabniku prijaznem in razumljivem jeziku, kadar je le mogoče, obogateno z interakcijami. 

CSS Design awards

x1

CSS Reel

x1

Design Nominees

x1

eSvet.si spletna stran
eSvet.si spletna stran

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.