UI - osnovni gradnik odličnih spletnih strani

Uporabniški vmesnik (User Interface, v nadaljevanju UI) je komunikacija med uporabnikom in spletno stranjo, ki pomaga prvemu dosegati želene cilje.

Pred načrtovanjem UI moramo zato dobro poznati uporabnika in razumeti, kaj mu želimo sporočiti. Voditi ga moramo skozi spletno mesto in ga nenehno usmerjati tako, da točno ve, kaj, kje, kako in zakaj mora narediti. Pri tem je ključen vsak grafični, tekstovni, zvočni idr. znak, ki vodi in usmerja. Odličen UI v spletu komunicira kot bi v vsakodnevnem življenju – uporabnika jasno, preprosto, razumljivo in prijazno vodi do cilja.

Uporabnik na prvem mestu

Postavite se v situacijo, da vstopite v majhno pekarno, kjer vas prodajalec najprej prosi, da ustvarite uporabniški račun, vpišete nekaj osebnih podatkov, npr. kako težki ste, kje ste nazadnje jedli, ali imate alergije, ... in se logirate. Potem vam poda letake in vas prosi, da jih odnesete prijateljem, ... Če se boste kadarkoli zmotili, vas bo vrnil na začetek, torej v fazo uporabniškega imena, vsakih 30 sekund pa vas bo opomnil, da je tam z namenom, da vam pomaga.

Predvidevam, da si takega scenarija ne želite. Verjetno si bi želeli, da vas prodajalec vljudno pozdravi, vas vpraša, česa bi si želeli, nato pa vas postreže. Vaš UI naj ravna enako.

Ne glede, ali snovanje UI vaše spletne strani prepuščate strokovnjakom, kar priporočam, ali ga izvajate sami, v osnovi dogovorite, katerim ciljem sledite in določite ključne poti, potem pa se po njih pomikajte z vidika uporabnika. Predstavljajte si prej navedeno situacijo in se vprašajte, kako bi želel biti postrežen vsak predstavnik vaše ciljne skupine. Namesto, da se odzovete osebno, se vživite v ciljno skupino in ocenite, ali se na vsaki faze poti počutite samozavestno in željni nadaljevati. Če ne, izboljšujte do stanja, ko boste v rešitev prepričani.

Za pravilno načrtovanje je nujno:

 1. Razumeti ciljne skupine, njihove potrebe, težave in cilje.
 2. Postaviti koncept, ki jasno sporoča dodano vrednost rešitve.
 3. Definirati poti uporabnika, ki vodijo do ciljev.
 4. Načrtovati uporabniško izkušnjo, ki komunicira učinkovito.
 5. Smiselno urediti vse ključne detajle, nepotrebne pa umakniti.
 6. Oceniti, analizirati in testirati s pravimi uporabniki, izboljševati in nadgrajevati, dokler ne dosežemo optimalnih rezultatov.

Kakšne so želje uporabnika?

Če želimo uporabniku odgovoriti na potrebe, ga moramo poznati. Priporočljivo je, da ga spoznamo s pomočjo raziskav in intervjujev, vseeno pa lahko postavimo nekaj predpostavk klasičnega obiskovalca spletne strani:

 1. Praviloma ve, kakšen cilj ima, ne ve pa, kako ga doseči, zato potrebuje izhodiščno točko.
 2. Okvirno ve, česa si želi, manjka pa mu informacij, da bi izbral konkreten izdelek ali storitev, zato mu moramo pri tem pomagati.
 3. Brez predhodnega raziskovanja ne pozna naše ponudbe in ne ve, kaj pričakovati, kako mu lahko koristi in kje lahko do nje dostopa, zato mu moramo zagotoviti ustrezne informacije.
 4. Naša rešitev je zanj le ena od možnosti, zato moramo zgraditi zaupanje in odgovoriti na vprašanje, zakaj jo izbrati.
 5. Uporabnik ni pretirano motiviran za nakup, zato mora biti rešitev vredna časa in truda, ki ga vloži v raziskovanje.

Pri prihodu na naše spletišče se bo obiskovalec verjetno vprašal, ali je sploh na pravem mestu. Sledile bodo dileme, kaj se od njega pričakuje, ali bo sploh našel, kar išče, ali nam lahko zaupa, katero možnost naj izbere in kako. Pri načrtovanju UI moramo zato kar najbolj jasno odgovoriti na vsa vprašanja in zgraditi zaupanje. Ker povprečni uporabnik ne bere in le skenira besedilo, moramo odgovore ustrezno oblikovati in izpostaviti.

Glavni principi UI

Kako začeti? Uporabnik potrebuje izhodiščno točko, od katere ga vodimo do cilja. Če želimo, da bo pot do slednjega prijazna, moramo poskrbeti, da razume nalogo in ga nenehno usmerjati, da mu pot ne bo (pre)zahtevna. Navajamo le informacije, ki so nujne, pri čemer skrbimo, da so podane v jeziku, ki je domač uporabniku. Prav tako je bistveno, da sporočajo točno tisto, kar obiskovalec v danem trenutku potrebuje – npr. v primeru težave točno navedemo, da je narobe in kako to odpraviti.

Primer, kako smo načrtovali izhodiščno točko na iTIS.si – zaseda osrednji položaj in je barvno izpostavljena.

Pomembno je, da uporabniku dvigujemo samozavest in ga spodbujamo s povratnimi informacijami, ki potrjujejo, da je na pravi poti. Kadar zaide, ga smiselno in subtilno (pre)usmerimo, kar storimo na način, ki uporabniku vlije občutek, da komunicira s prijetno osebo. Vselej pa smo pozorni, da raziskovanja ne motimo - vsaka motnja mora imeti zelo konkretni razlog.

Velja naj, da spletna stran z dodelanim UI ne potrebuje navodil in podpore, saj se bo uporabnik intuitivno pomikal do zastavljenega cilja. Da dosežemo visoko mero intuitivnosti, izhodiščno točko postavimo na pričakovano lokacijo, jo vizualno izpostavimo in ji pripišemo jasen namen. Tako skrbimo, da uporabnik razume, zakaj in kako jo izbrati, in nadaljuje brez potrebe po poskušanju ali dodatni pomoči.

Primer izhodiščne točke na portalu Zaobljuba.si na mobilni napravi – gre za vizualno izpostavljen element, ki s pozivom Ustvari svojo sanjsko poroko in animacijo v primeru prehoda obiskovalca usmerja k cilju.

Da bo uporabnik samozavesten pri odločitvah, zagotavljamo povratno informacijo za vsako akcijo, ki jo izvede in tako skrbimo, da razume, kaj se dogaja in kaj sledi. V primeru manjših napak ne strašimo, pač pa proces nadaljujemo in poskrbimo, da jih enostavno odpravi. Kadar želimo zagotoviti visoko mero intuitivnosti, veliko energije vložimo v logiko doseganja cilja, ki ga uporabnik osvoji brez truda in strahu, da je naredil kaj narobe oziroma se je izgubil. Upoštevamo tudi, da ima uporabnik pretekle izkušnje, zato ohranjamo standardizirane forme in ne obračamo vsega na glavo.

Kot glavne principe UI lahko torej navedemo:

 1. UI je komunikacija. Nujno je, da razumemo, kaj uporabniku sporočamo.
 2. Bodimo jasni, jedrnati, enostavni in intuitivni. Razlagajmo, kot bi to počeli osebno.
 3. Vsak UI element lahko ocenimo glede na to, kakšen cilj ima in kako učinkovito ga izpolnjuje.
 4. Komunikacija naj bo prijazna, naj spoštuje uporabnika in bo inteligentna.
 5. O dobrem UI dogovorimo, ko deluje naravno in je prava kombinacija profesionalne in prijateljske komunikacije.

Personalizacija spletne strani

Uporabniki so čustvena bitja in ne roboti. Njihov čas je omejen, zato ga želijo izkoristiti najbolj učinkovito, pri čemer želijo uživati in se zabavati. Nimajo popolnega znanja in delajo napake, a pričakujejo, da boste proces rešili na način, ki zaradi tega ne bo zmotil njihovega dela. Ti posamezniki pričakujejo, da bo vaš UI ustrezal pričakovanjem in bo vreden njihovega časa, predvsem pa se bodo počutili samozavestne, ko ga bodo uporabili.

Da bo vaša stran prijazna emocionalnemu uporabniku, jo moramo personalizirati. To pomeni, da bomo komunicirali človeško (namesto robotsko, tehnično, mehansko, nečustveno), prijazno (namesto neosebno, ravnodušno, sovražno), profesionalno (namesto preveč domače), spoštljivo in prijazno (nespoštljivost in nesramnost nimata prostora), ponižno (namesto arogantno), iskreno, vzpodbudno, sproščujoče, zabavno, humorno in jedrnato.

Motivirajmo uporabnike tudi tako, da jasno izpostavimo dodano vrednost naše rešitve. Maksimirajmo koristi in prikažimo stroškovno učinkovitost v primerjavi z alternativami. Ker nam povprečni obiskovalec ne bo namenil veliko časa, načrtujmo tako, da bo brez truda našel potrebno. Pri sporočanju ves čas gradimo zaupanje, tako da nenehno predstavljamo kompetence, se izogibamo presenečenjem, zagotavljamo ustrezne informacije, ravnamo odgovorno in postavljamo potrebe uporabnika na prvo mesto.

Vključimo uporabnika in ga zabavajmo na vsakem koraku, kjer je to primerno. Tako ga bomo bolje integrirali v zgodbo blagovne znamke.

Z dobrim UI do zastavljenih ciljev

UI torej pomaga uporabniku doseči cilje. Slednji mora ves čas razumeti, kje se nahaja, kaj je naslednja faza, kako jo doseže, koliko jih sledi, predvsem pa, zakaj naj proces nadaljuje. Hitro mora najti, kar išče, razumeti navodila, besedilo in možnosti, ki so mu na voljo, rezultati pa morajo ustrezati njegovim pričakovanjem. V nasprotnem tvegamo, da zapusti naše spletno mesto in išče alternative.

Uporabnika tudi ne obremenjujemo z nepotrebnimi zahtevami, ko so npr. ustvarjanje uporabniškega imena, vpisi varnostnih kod, časovno potratnimi animacijami ali prikazi, večkratnemu ali nepotrebnemu vnašanju podatkov ipd. Če ga sprašujemo, naredimo to enkrat, na pravem mestu in v pravem času in mu pomagamo sestaviti odgovor.

Ves čas skrbimo, da se uporabnik počuti samozavestno in prijetno. Skušamo mu pričarati doživetje, ki ga zabava, a hkrati integrira v zgodbo blagovne znamke. Naša naloga je, da preko premišljenega UI, tako mi kot obiskovalci, zadovoljni dosežemo zastavljene cilje.

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.