eSvet

S ponosom predstavljamo novo spletno platformo, ki smo jo zasnovali skupaj s podjetjem GEN energija in njenimi strokovnimi partnerji - poimenovali smo jo eSvet. V četrtek, 20. 11. 2014, smo v Cankarjevem domu projekt tudi uradno predstavili.

Energija kot preplet svetov

S projektom eSvet skušamo problematiko in izzive energetske prihodnosti Slovenije, EU in sveta približati informacijskim in komunikacijskim potrebam ciljnih skupin, ki jim do nedavne objave portala v slovenskem jeziku ni bilo na voljo uporabniško prijaznega, informacijsko bogatega, strokovno kredibilnega in tehnološko dovršenega spletnega mesta o energiji in energetiki.

Z namenom pritegniti različne ciljne skupine in jim pričarati uporabniško izkušnjo, ki pritegne, smo spletišče zasnovali kot kombinacijo video, animiranih, slikovnih in vsebinskih komponent. Obiskovalca vodimo po svetovih energije (energija na splošno, jedrska energija, vodna energija, fosilna energija, drugi viri energije in energetska prihodnost), kjer sicer strokovne tematike predstavljamo v uporabniku prijaznem in razumljivem jeziku, kadar je le mogoče, obogateno z interakcijami.

Spodbujati želimo interes za tovrstne teme pri vseh starostnih in interesnih skupinah ter povečati razumevanje temeljnih konceptov, povezanih z energetiko, pri tem pa krepiti zavedanje o možnostih za zanesljivo, varno, cenovno ugodno in nizkoogljično oskrbo z električno energijo iz trajnostnih virov.

eSvet za več razumevanja

Naši osnovni cilji so:

Povečanje energetske pismenosti/ozaveščenosti med obiskovalci, t.j. povečanjem razumevanja temeljnih konceptov, povezanih z energetiko, omogočiti odgovorno in argumentirano razpravo in odločanje o izzivih energetske prihodnosti Slovenije na podlagi strokovno utemeljenih dejstev.

Povečati želimo razumevanje okoljskih, ekonomskih in družbenih razsežnosti energetskih projektov, stanja in potrebnih ukrepov v energetiki ter posredovati ažurne informacije različnim ciljnim skupinam.

Prilagojeno različnim platformam

Stran deluje v odzivni grafiki, a je uporabniška izkušnja, zaradi videa in animacij, optimalna na računalniku. Na tablici, predvsem pa telefonu, so določene funkcionalnosti odstranjene zaradi prenosa podatkov.

Vabimo vas, da raziščete eSvet, morebitne opombe pa nam sporočite na info@enki.si.

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.