ENKI - ŽE 2. LETO SPLETNA AGENCIJA LETA

Priznam, da je bilo drugo mesto za naziv spletne agencije leta 2011 rahlo razočaranje, pa tudi vzpodbuda, da se prihodnjič pomaknemo stopničko više. Razumljivo je osvojeno prvo mesto leta 2012 prineslo neskončno srečo in veselje, a hkrati veliko odgovornost razvijati spletni prostor.

Vnovična zmaga na Netko natečaju 2013 pomeni potrditev, da smo na pravi poti. Da razumemo spletno okolje in razvijamo zgodbe, ki so odmevne. Pot seveda ni lahka in potrebuje veliko podpore in razumevanja – to še najbolj dokazuje dejstvo, da so nagrajeni projekti tistih partnerjev, ki nam popolnoma zaupajo. Biti najboljši pomeni včasih tvegati in stopati v neznano.

Biti najboljši razumemo kot »biti« v skupini spletnih agencij in posameznikov, ki si upajo več in razumejo spletno okolje. Delujemo v okolju odličnih strokovnjakov, katerih znanje je zavidljivo. Zato čestitke vsem zmagovalcem in finalistom, pa tudi tistim, ki so bili morda spregledani, a verjamejo v svoj projekt oz. so s slednjim zadovoljili ciljne skupine.

Resnično sem hvaležen partnerjem, ki nam zaupajo in nam dajejo elan. Predvsem pa ekipi, ki je izjemna. Zavedam se, da je veliko trenutkov, ko stežka premagujemo ustaljene vzorce oz. porabljamo zadnje atome energije v želji narediti najboljše. Smo ekipa, ki se podpira in razvija, tim, ki nenehno teži k novemu in drugačnemu, zato verjamem v pestro in prijetno prihodnost. In podvige, ki nas še čakajo.

 

Predstavitev zmagovalca in finalistov Netko natečaja 2013:

ZAOBLJUBA.SI

Netko zmagovalec 2013/ produkti in blagovne znamke
Netko zmagovalec 2013/ digitalne storitve in aplikacije

Opis:

Zaobljuba.si (beta) je interaktivno orodje, ki organizacijo poroke spremeni v zabavno dogodivščino. Bodočima mladoporočencema omogoča, da pregledujeta fotografije nedavno poročenih parov na eni in ponudnikov poročnih storitev na drugi strani ter všečne umeščata v sanjarnico, kjer se izoblikuje »wishboard« njune sanjske poroke, ki ga lahko delita in komentirata s prijatelji oz. preneseta poročnemu organizatorju ali pa kar sama kontaktirata izbrane ponudnike.

Poročeni pari dostopajo do platforme, kjer lahko brezplačno izdelajo stran svoje poroke in se spopadejo v tekmi za všečke. Ponudniki so dobili platformo za predstavitev svojih izdelkov v sliki in videu, ki jim nudi povratno informacijo všečnosti s strani obiskovalcev in uporabnikov.

Rezultati (v desetih dneh od objave, izključno viralni efekt brez medijskega zakupa/ 1-10.10.): 4200 unikatnih obiskovalcev, 330 novo ustvarjenih profilov, 4,3 minute povprečni čas ogleda, 24 novih prošenj ponudnikov za sodelovanje, 3860 podeljenih všečkov, predvsem pa ogromno pohval s strani uporabnikov in stroke.

Cilji:

  1. Olajšati organizacijo poroke oz. vzpostaviti »fun« element načrtovanja. Namen je vizualizirati želje in pričakovanja v foto zgodbo sanjske zaobljube.
  2. Na enem mestu zbrati vse kakovostne ponudnike poročnih storitev in jim omogočiti promocijo na neklasični način.
  3. Vzpostaviti moderno širjenje od ust do ust s prepletanjem mladoporočencev in ponudnikov ter všečkanjem.
  4. Poročenim parom ponuditi platformo za brezplačno objavo svoje poroke.
  5. Vzpostaviti nišno spletno komuno in uporabnike pritegniti zaradi koristi in lepljivih elementov, kot so všečkanje, pinanje in deljenje s prijatelji.
  6. Izvesti spletni projekt, ki se oblikuje in se bo nadgrajeval po željah uporabnikov (Lean pristop). V načrtu je več uporabnih aplikacij, katerih razvoj se bo izvajal glede na analitiko pričakovanj obiskovalcev. Predvsem pa spletni projekt, ki se konkretno preživlja z izdelanim finančnim modelom, ki že deluje.

URL: http://www.zaobljuba.si/

 

GO GORENJSKA

Netko finalist 2013/ digitalni nastop državne in javne uprave
Netko finalist 2013/ mediji in informativni projekti

Opis:

Spletna stran omogoča turističnim ponudnikom in turistom, da soustvarjajo in inovirajo pri ponudbi turističnih storitev na območju Gorenjske. Turistični ponudniki in turisti lahko vnašajo svoje ponudbe oz. doživetja ter poti; bitvena posebnost pa je, da lahko pri ustvarjanju svojih poti uporabljajo že obstoječe vnose drugih sodelujočih na portalu. Tako prihaja do soustvarjanja novih in inovativnih turističnih poti, saj vse interesne skupine sodelujejo med seboj. Vsebine se lahko komentirajo, ocenjujejo ter delijo na socialnih medijih in tako povečajo obisk na spletni strani. Iz tega je razvidno, da projekt upošteva značilnosti medija in specifiko tega komunikacijskega okolja.

Cilji:

Glavni cilj spletne strani je ustvariti trajnostni portal na konceptu ‘živega laboratorija’. Živi laboratorij je realno okolje v katerem raziskovalci, razvijalci ter končni uporabniki soustvarjajo nove proizvode ali storitve za trg. Cilj našega živega laboratorija (na primeru turizma) je, da tako uradni turistični ponudniki in turisti so-ustvarjajo vsebino in ponudbo turizma v gorenjski regiji. Vsebina projekta je tako usklajena z vsemi uporabniškimi skupinami: raziskovalci, turističnimi ponudniki ter končnimi uporabniki – turisti.

Dolgoročni cilj je povečati obiskanost gorenjske regije ter povečati število nočitev na turista.

Končni cilj je prenesti živi laboratorij v druge slovenske regije ter širše – v mednarodno okolje.

Projekt se ujema s strateško usmeritvijo fakultete, kot tudi s projektom CentraLab – Živi laboratorij za teritorialno inovativnost na področju centralne Evrope. Cilj projekta CentraLab je uporaba pristopa živega laboratorjia za razreševanje različnih aktualnih politik, pomembnih za srednjeevropski regionalni razvoj.

URL: www.gogorenjska.com

 

GRINI.SI

Netko finalist 2013/ najbolj prijazna vsebina za otroke

Opis:

Spletišče deluje kot prijazno izobraževalno okolje, kjer Grini otroke seznanja s tematiko varovanja okolja, predvsem ločevanja odpadkov. Otrokom so na voljo poučne vsebine in igrice, preko katerih lahko preizkusijo znanje. Vsako pomlad, ko Grini organizira večjo nagradno igro, v okviru katere se druži z najmlajšimi, pa spletišče postane središče vseh informacij.

Cilji:

  1. Izobraževanje s tematiko varovanja okolja
  2. Izobraževanje o pravilnem ločevanju odpadkov.
  3. Približevanje maskote Grini otrokom.

URL: www.grini.si

 

CEVKO.si/ Rimska Emona

Netko finalist 2013/ najbolj prijazna vsebina za otroke

Opis:

Ljubljana prihodnje leto obeležuje 2000. obletnico rimske Emone, zato smo želeli na otrokom prikupen in slikovit način predstaviti takratno Ljubljano, s poudarkom na uporabi vode kot pomembnem elementu takratnega urbanega okolja. Stran smo zasnovali kot iskalno platformo, v kateri otrok, s pomočjo mini zemljevida, išče 13 detajlov (ilustracije so izdelane glede na znana zgodovinska dejstva) in tako spoznava dosežke rimske civilizacije.

Cilj:

Izobraževanje o oskrbi s pitno vodo, njeni uporabi in odvodu odpadne vode v časih rimske Emone.

URL: www.cevko.si/rimskaemona

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.